माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन खुला, (सूचनासहित)

काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन खुलाएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली-२०५७ अनुसार तोकिएको न्यूनतम योग्यता र तालिम वा…

View More माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन खुला, (सूचनासहित)