कम्प्युटर किबोर्डको F1 देखि F12 सम्म, यस्ता छन् सर्टकट की को काम

आफ्नो कम्प्युटर किबोर्डको सबैभन्दा माथिका बटनहरुमा हेर्नुहोस् । त्यहाँ F अक्षरको शृङ्खलाका बटनहरू हृुन्छन्, F1, F2, F3 गरी F12 सम्म । यी बटनलाई क्विक फंक्सन…

View More कम्प्युटर किबोर्डको F1 देखि F12 सम्म, यस्ता छन् सर्टकट की को काम