प्ररक लाइनहरू : जीवन सोचे जस्तो सजिलो छैन, सजिलो बनाउनु पर्छ !

किताबको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ हजुर, पाठ त्यति मात्र याद रहन्छ जुन समय र मान्छेले सिकाउँछ। मानिसहरूको निन्दाबाट रिसाएर आफ्नो बाटो नबदल्नुहोस्, किनकि सफलता लाजबाट…

View More प्ररक लाइनहरू : जीवन सोचे जस्तो सजिलो छैन, सजिलो बनाउनु पर्छ !