अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आकस्मिक सेवामा पहुँचका लागि मोबाइल एप

काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित गरी ‘बचाउ’ नामक मोबाइल एपको सुरुवात गरिएको छ । युएसएआइडीको तयार नेपाल परीयोजनाको सहयोगमा ‘अतुल्य फाउण्डेसन’ ले तयार…

View More अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आकस्मिक सेवामा पहुँचका लागि मोबाइल एप